Το Financial Planning είναι η Ολιστική προσέγγιση του συνόλου των αναγκών του πελάτη μας.

Η υπηρεσία Financial Planning δεν είναι ένα προϊόν αλλά μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία. Είναι η διαδικασία που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων ζωής μέσω της ορθής διαχείρισης των οικονομικών.
Μέσω της μεθοδολογίας του Financial Planning παρέχονται προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ατομικές- οικογενειακές ανάγκες και επιθυμίες μας.
Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία του Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού είναι οι ακόλουθες:

• Προστασία Οικογένειας
• Προστασία Εισοδήματος
• Διαχείριση Υγείας
• Συνταξιοδοτικός Σχεδιασμός
• Αποκατάσταση, Σπουδές παιδιών
• Εξασφάλιση Περιουσίας

Ο Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός στον οποίο στηρίζεται η μελέτη, κατευθύνει και εντάσσει σε ενιαίο πλαίσιο όλες τις χρηματοοικονομικές μας αποφάσεις.
Με τη βοήθεια του Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού έχουμε μία καλύτερη εικόνα για την οικονομική μας πορεία και πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς κάθε απόφαση που λαμβάνουμε επηρεάζει τους υπόλοιπους τομείς των οικονομικών μας.
Προβάλλοντας κάθε χρηματοδοτική απόφαση που αφορά στα οικονομικά μας ως μέρος ενός συνόλου, μπορούμε να δούμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στους στόχους μας. Έτσι μπορούμε να προσαρμοστούμε πιο εύκολα στις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή μας και να αισθανθούμε σίγουροι ότι η επίτευξη των στόχων μας είναι σωστά δρομολογημένη.

***Πολιτική Απορρήτου
Η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των στοιχείων που μας παρέχει ο πελάτης μας, αποτελεί βασική αρχή και δέσμευση της Εταιρίας μας για την εκπόνηση της εξατομικευμένης χρηματοασφαλιστικής μελέτης.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται θεωρούνται ως απολύτως εμπιστευτικές και προστατεύονται, σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.