Ασφάλιση Εταίρων Επιχείρησης

Ζούμε σε μια χώρα όπου, από το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπάρχουν, ένας μεγάλος αριθμός είναι ή οικογενειακές ή εταιρείες δύο εταίρων.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ρόλος των ιδιοκτητών είναι πολυδιάστατος, καθώς εργάζονται ως υπάλληλοι στην επιχείρησή τους, ενώ ταυτόχρονατην διοικούν αναλαμβάνοντας το σύνολο των ευθυνών της.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής ή σοβαρής ασθένειας ενός εκ τωνεταίρων, τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί ή κάποιος από την οικογένειά του παθόντα θα πρέπει να αναλάβει την θέση – ευθύνες του ή το μερίδιό του θα πρέπει να πουληθεί είτε στον άλλον εταίρο, είτε σε κάποιον τρίτο, προκειμένου να μην έχει θέμα βιωσιμότητας η επιχείρηση.

Αρκετές φορές όμως ο/η σύζυγος ή τα παιδιά του παθόντα δεν είναι σε θέση να αναλάβουν κάτι τέτοιο, αλλά και ο εταίρος που απομένει δεν έχει πάντα το κεφάλαιο που χρειάζεται την στιγμή που το χρειάζεται για να αγοράσει το μερίδιο του συνεταίρου τουαπό την οικογένεια. Έτσι η επιχείρηση είτε αναγκάζεται να κλείσει με αποτέλεσμα η οικογένεια του παθόντα εταίρου να χάσει το εισόδημα που εισέπραττε από αυτήν, είτε να πουληθεί, με πολύ χαμηλό συνήθως τίμημα, το μερίδιο του παθόντα με αποτέλεσμα η οικογένεια να έχει ζημιά.

Η Ασφάλιση Εταίρων έρχεται να δώσει την πλέον ενδεδειγμένη λύση εξασφαλίζοντας ένα επαρκές κεφάλαιο στην επιχείρηση ώστε είτε ο εταίρος που απομένει να είναι σε θέση να αγοράσει το μερίδιο του συνεταίρου του απο την οικογένεια, είτε να προσληφθούν ένα ή και δύο στελέχη που θα μπορέσουν να αναλάβουν τις εργασίες – ευθύνες του παθόντα εταίρου και η
εταιρεία να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία της.

Ασφάλιση Περιουσίας Επιχείρησης

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν τηνεπιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες.
Τα προγράμματα Business εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας.

Με μια σειρά από πρωτοποριακές καλύψεις προστατεύουν τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενό της, με όλο το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.
Επίσης, σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε την ασφάλεια που χρειάζεται η επιχείρησή σας με ιδιαίτερα προσιτή τιμή και να εξασφαλίσετε τη σιγουριά ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί.

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Οι καλύψεις του προγράμματος στόχο έχουν την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης στον τομέα της αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης και παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από την ενεργοποίηση του καθεστώτος περιβαλλοντικής ευθύνης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και το νέο καθεστώς αδειοδότησης που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά το πρόγραμμα προσφέρει:

 • Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης του περιβάλλοντος για ζημιές στο έδαφος στα νερά και στα προστατευόμενα είδη καθώς και στους φυσικούς οικότοπους
 • Κάλυψη δαπανών περιορισμού επελθούσης περιβαλλοντικής ζημιάς
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους για αποκατάσταση υλικών ζημιών
 • Κάλυψη δαπανών εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης
 • Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
 • Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης ζημιών της περιουσίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης από περιβαλλοντική ζημιά σε συνδυασμό με την προσφερόμενη ασφάλιση περιουσίας

Ομαδικές ασφαλίσεις Υγείας & Σύνταξης

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, επανεξετάζουν τις δραστηριότητες και τις επαγγελματικές τους σχέσεις ώστε κάθε απόφαση κα ενέργεια να προσθέτει αξία στην επιχείρηση!

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα, όπως αναφέρει ο γκουρού του μάνατζμεντ “PeterDrucker”

“Οι άνθρωποι, είναι πόροι για μια επιχείρηση, όχι κόστος!”

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο με οικονομικό και ανθρώπινο αντίκτυπο, είναι η καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρείας για το προσωπικό της.
Συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία θετικού κλίματος εντός μιας εταιρίας, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσει τους εργαζομένους απόσημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν.

Κύρια πλεονεκτήματα της Ομαδικής Ασφάλισης αποτελούν:

 • Προσφέρει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση
 • Αποτελεί εργαλείο διαχείρισης κινδύνων στην εργασία’
 • Συνεισφέρει στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου εργαζομένων
 • Λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για αύξηση παραγωγικότητας
 • Βοηθάει στην ενδυνάμωση της σχέσης με το προσωπικό
 • Συμβάλλει στη διατήρηση έμπειρου προσωπικού και στελεχών
 • Αποτελεί μια οικονομική εξασφάλιση των εργαζομένων
 • Αποτελεί εναλλακτικό τρόπο ανταμοιβής

Ενδεικτικές παροχές:

Ζωής & Υγείας

 • Ασφάλιση Θανάτου από οποιαδήποτε αιτία (Ασφάλεια Ζωής)
 • Θάνατος και Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια
 • Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Απώλεια Εισοδήματος) λόγω ατυχήματος ή ασθενείας
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από Ατύχημα
 • Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη (συμπεριλαμβάνονται Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα, Επίδομα Μητρότητας, Σοβαρές παθήσεις)

Συνταξιοδοτικά προγράμματα (Καθορισμένης εισφοράς – Defined Contribution)

 • Minimum ασφαλισμένοι : 2 άτομα και € 10.000 ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο
 • Πλήρη φοροαπαλλαγή χωρίς όριο για τις εισφορές της εταιρίας και του εργαζόμενου

Προτείνουμε σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις με αξία για τους ανθρώπους & την επιχείρησή σας.