Πριν λίγες ημέρες η κυβέρνηση ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για την άρση των μέτρων που αφορούν τον κορωνοϊό και το σταδιακό άνοιγμα των κλειστών επιχρίσεων. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφουμε ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν και σε ποιες ημερομηνίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *