Εάν μοιράζεστε το όραμά μας και διαθέτετε δυναμική προσωπικότητα, εάν σας αρέσει η επικοινωνία και επιθυμείτε να διακριθείτε σε ένα επάγγελμα με αναγνώριση, κύρος και προσφορά στην κοινωνία!

Είσαι 25 έως 40 ετών, και έχεις, δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, διάθεση να βοηθούν άλλους ανθρώπους, επιθυμία να εξελίσσονται συνεχώς, γνώση αγγλικής γλώσσας;

Παρακάτω θα βρείς τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας!