Ο κύριος παράγοντας άγχους τα τελευταία πολλά χρόνια είναι τα οικονομικά!
Πώς θα καλύψω τα βασικά μου έξοδα; Πώς θα κάνω αποταμίευση; Πώς θα πραγματοποιήσω τους στόχους – όνειρά μου; Τι θα γίνει. αν μείνω χωρίς εργασία;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *