Γιατί η ιδιωτική ασφάλιση είναι απαραίτητη: – 0,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ,  είναι το αποθεματικό που είχαμε το 2017 ως κοινωνία σε δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα για τις συντάξεις.  Ο αντίστοιχος μέσος όροςστον ΟΟΣΑ ήταν 134%. Η Ελλάδα, θα πει...