Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός, δηλαδή η αδυναμία των πολιτών να κατανοήσουν τους βασικούς όρους της οικονομίας, η οποία ωστόσο καθορίζει σε υπέρτατο βαθμό την πορεία της σύγχρονης ζωής, αναδεικνύεται σε “μάστιγα” της...