Ζώντας πλέον σε ένα μοναδικό, ιστορικό, περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων (€), η επένδυση χρημάτων τείνει να γίνεται αναγκαία, για κάποιον που επιθυμεί μία – έστω και μικρή – απόδοση στα χρήματά του. Οι επενδύσεις όμως, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουν ΡΙΣΚΟ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ρίσκου ειναι η μεταβλητότητα των τιμών και η πιθανότητα μόνιμης η άμεσης ζημιάς…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *